Ogłoszenia

1. PRZY OSOBISTYM SKŁADANIU WNIOSKÓW PROSZĘ PRZYNOSIĆ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW WRAZ Z ICH KOPIAMI

2.  Z dniem 01.01.2012r. zgodnie z zarządzeniem nr 373/11 Wojewody Śląskiego z 22 listopada 2011r. rozszerza się zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika na obszar powiatu rybnickiego.

Obsługa klienta przez tłumacza języka migowego- istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w wyznaczonym przez klienta dniu.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w PINB dla miasta Rybnika z pomocą tłumacza języka migowego – w oparciu o zapisy ww. ustawy – zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tygodniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Można tego dokonać za pomocą wymienionych powyżej sposobów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

3. INFORMACJA o możliwości nieodpłatnego przekazania lub nabycia samochodu osobowego

Dołączone pliki:

1654676383_ogłoszenie dotyczące samochodu osobowego.pdf
Wersje tej podstrony:
2022-06-08 10:39:38 edytowany przez: admin2
2022-06-08 10:20:54 edytowany przez: admin2
2022-06-08 10:20:40 edytowany przez: admin2
2020-12-28 08:29:07 edytowany przez: admin2
2020-12-10 10:47:41 edytowany przez: admin2
2020-11-09 08:33:01 edytowany przez: admin2
2020-10-21 13:50:56 edytowany przez: admin2
2020-10-21 13:49:56 edytowany przez: admin2
2020-10-21 13:48:11 edytowany przez: admin2
2020-10-21 13:47:48 edytowany przez: admin2
2020-10-21 13:42:32 edytowany przez: admin2
2020-09-22 08:50:19 edytowany przez: admin2
2020-07-21 16:00:24 edytowany przez: admin2
2020-07-21 15:58:53 edytowany przez: admin2
2020-07-21 15:51:54 edytowany przez: admin2
2019-03-19 08:54:46 edytowany przez: admin2
2017-05-29 22:15:31 edytowany przez: admin2

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ·